Türkiye’de Mimari Maket sergisi, Pelin Derviş - Tomris Akın - Ali Paşaoğlu

Türkiye’de Mimari Maket sergisi, Pelin Derviş - Tomris Akın - Ali Paşaoğlu

1 0 3 years ago
Tomris Akın ve Ali Paşaoğlu tarafından Pelin Derviş ile yapılan bu söyleşide Studio-X Istanbul'da gerçekleşen “Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket” sergisinin yapım süreci, kapsamı ve içeriğine ek olarak onu ortaya çıkaran motivasyonlar ve böyle bir birikimin yorumlanma ve değerlendirilme potansiyelleri konuşuldu.
Podcast'in Manifold’da yayımlanma tarihi: 19 Aralık 2017. Serginin fotoğrafları için: http://manifold.press/turkiye-de-mimari-maket

Author

Find us on Facebook